PHP funkce stream_wrapper_register()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.2

Register a URL wrapper implemented as a PHP class

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$protocol string The wrapper name to be registered.
$classname string The classname which implements the protocol.
$flags int null Should be set to STREAM_IS_URL if protocol is a URL protocol. Default is 0, local stream.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

stream_wrapper_register will return false if the protocol already has a handler.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.stream…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby