PHP funkce stream_wrapper_register()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.3.2`

Register a URL wrapper implemented as a PHP class

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$protocol string není The wrapper name to be registered.
$classname string není The classname which implements the protocol.
$flags int null Should be set to STREAM_IS_URL if protocol is a URL protocol. Default is 0, local stream.

Návratové hodnoty

bool

vrátí true v případě úspěchu, jinak false v případě neúspěchu.

stream_wrapper_register will return false if the protocol already has a handler.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-wrapper-register

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce