PHP funkce fgetss()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets line from file pointer and strip HTML tags

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource
$length int null, Length of the data to be retrieved.
$allowable_tags string null You can use the optional third parameter to specify tags which should not be stripped.

Návratové hodnoty

string

a string of up to length - 1 bytes read from the file pointed to by handle, with all HTML and PHP code stripped.

If an error occurs, returns false.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.fgetss.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby