PHP funkce stream_context_set_params()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Set parameters for a stream/wrapper/context

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream_or_context resource není The stream or context to apply the parameters too.
$params array není An array of parameters to set.

Návratové hodnoty

bool

vrátí true v případě úspěchu, jinak false v případě neúspěchu.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-context-set-params

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce