PHP funkce imagepalettetotruecolor()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0

Converts a palette based image to true color

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$image resource An image resource, returnd by one of the image creation functions, such as {@link https://www.php.net/manual/en/function… imagecreatetruecolor()}.

Návratové hodnoty

bool

Returns TRUE if the convertion was complete, or if the source image already is a true color image, otherwise FALSE is returned.

Další zdroje

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby