PHP funkce imagepalettetotruecolor()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0

Converts a palette based image to true color

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$image resource An image resource, returnd by one of the image creation functions, such as {@link https://www.php.net/manual/en/function.imagecreatetruecolor.php imagecreatetruecolor()}.

Návratové hodnoty

bool

Returns TRUE if the convertion was complete, or if the source image already is a true color image, otherwise FALSE is returned.

Další zdroje

  • https://www.php.net/manual/en/function.imagepalettetotruecolor.php
  • https://www.php.net/manual/en/function.imagecreatetruecolor.php imagecreatetruecolor()}.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?