PHP funkce atan()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Arc tangent

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float The argument to process

Návratové hodnoty

float

The arc tangent of arg in radians.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.atan.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby