PHP funkce atan()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Arc tangent

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float The argument to process

Návratové hodnoty

float

The arc tangent of arg in radians.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.atan.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?