PHP funkce rad2deg()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Converts the radian number to the equivalent number in degrees

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number float není A radian value

Návratové hodnoty

float

The equivalent of number in degrees

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce rad2deg

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce