PHP funkce cli_set_process_title()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0

Sets the process title

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$title string The new title.

Návratové hodnoty

bool

TRUE on success or FALSE on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.cli-set-process-title.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?