PHP funkce cli_set_process_title()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0

Sets the process title

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$title string The new title.

Návratové hodnoty

bool

TRUE on success or FALSE on failure.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.cli-set…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby