PHP funkce cli_set_process_title()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 5.5.0`

Sets the process title

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$title string není The new title.

Návratové hodnoty

bool

TRUE on success or FALSE on failure.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce cli-set-process-title

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce