PHP funkce cli_set_process_title()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0

Sets the process title

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$title string The new title.

Návratové hodnoty

bool

TRUE on success or FALSE on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.cli-set…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce