PHP funkce stream_socket_shutdown()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.2.1

Shutdown a full-duplex connection

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource An open stream (opened with stream_socket_client, for example)
$how int One of the following constants: STREAM_SHUT_RD (disable further receptions), STREAM_SHUT_WR (disable further transmissions) or STREAM_SHUT_RDWR (disable further receptions and transmissions).

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-socket-shutdown.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter