PHP funkce stream_socket_shutdown()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.2.1

Shutdown a full-duplex connection

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource An open stream (opened with stream_socket_client, for example)
$how int One of the following constants: STREAM_SHUT_RD (disable further receptions), STREAM_SHUT_WR (disable further transmissions) or STREAM_SHUT_RDWR (disable further receptions and transmissions).

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-socket-shutdown.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce