PHP funkce stream_socket_shutdown()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 5.2.1`

Shutdown a full-duplex connection

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource není An open stream (opened with stream_socket_client, for example)
$how int není One of the following constants: STREAM_SHUT_RD (disable further receptions), STREAM_SHUT_WR (disable further transmissions) or STREAM_SHUT_RDWR (disable further receptions and transmissions).

Návratové hodnoty

bool

vrátí true v případě úspěchu, jinak false v případě neúspěchu.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-socket-shutdown

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce