PHP funkce stream_socket_enable_crypto()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Turns encryption on/off on an already connected socket

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource The stream resource.
$enable bool Enable/disable cryptography on the stream.
$crypto_type int null, Setup encryption on the stream. Valid methods are STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv2_CLIENT @param resource $session_stream [optional]

Seed the stream with settings from session_stream.

$session_stream resource null Seed the stream with settings from session_stream.

Návratové hodnoty

mixed

true on success, false if negotiation has failed or 0 if there isn't enough data and you should try again (only for non-blocking sockets).

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-socket-enable-crypto.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter