PHP funkce stream_socket_enable_crypto()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 5.1.0`

Turns encryption on/off on an already connected socket

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource není The stream resource.
$enable bool není Enable/disable cryptography on the stream.
$crypto_type int null, Setup encryption on the stream. Valid methods are STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv2_CLIENT @param resource $session_stream [optional]

Seed the stream with settings from session_stream.

$session_stream resource null Seed the stream with settings from session_stream.

Návratové hodnoty

mixed

true on success, false if negotiation has failed or 0 if there isn't enough data and you should try again (only for non-blocking sockets).

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-socket-enable-crypto

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce