PHP funkce iptcembed()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Embeds binary IPTC data into a JPEG image

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$iptcdata string The data to be written.
$jpeg_file_name string Path to the JPEG image.
$spool int null Spool flag. If the spool flag is over 2 then the JPEG will be returned as a string.

Návratové hodnoty

mixed

If success and spool flag is lower than 2 then the JPEG will not be returned as a string, false on errors.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.iptcembed.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?