PHP funkce stream_set_chunk_size()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

PHP > 5.4.0
Set the stream chunk size.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$fp resource není
$chunk_size int není

Návratové hodnoty

int

Returns the previous chunk size on success.
Will return FALSE if chunk_size is less than 1 or greater than PHP_INT_MAX.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-set-chunk-size

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce