PHP funkce stream_set_chunk_size()

📅   06. 07. 2020

PHP > 5.4.0
Set the stream chunk size.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$fp resource
$chunk_size int

Návratové hodnoty

int

Returns the previous chunk size on success.
Will return FALSE if chunk_size is less than 1 or greater than PHP_INT_MAX.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.stream-set…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce