PHP funkce stream_copy_to_stream()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Copies data from one stream to another

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$source resource není The source stream
$dest resource není The destination stream
$maxlength int null, Maximum bytes to copy
$offset int null The offset where to start to copy data

Návratové hodnoty

int

the total count of bytes copied.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-copy-to-stream

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce