PHP funkce stream_copy_to_stream()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Copies data from one stream to another

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$source resource The source stream
$dest resource The destination stream
$maxlength int null, Maximum bytes to copy
$offset int null The offset where to start to copy data

Návratové hodnoty

int

the total count of bytes copied.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-copy-to-stream.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce