PHP funkce stream_copy_to_stream()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Copies data from one stream to another

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$source resource The source stream
$dest resource The destination stream
$maxlength int null, Maximum bytes to copy
$offset int null The offset where to start to copy data

Návratové hodnoty

int

the total count of bytes copied.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.stream-copy…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby