PHP funkce is_null()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.4

Finds whether a variable is &null;

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed není The variable being evaluated.

Návratové hodnoty

bool

true if var is null, false otherwise.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce is-null

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce