PHP funkce stream_set_read_buffer()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Sets file buffering on the given stream

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource The file pointer.
$buffer int The number of bytes to buffer. If buffer is 0 then write operations are unbuffered. This ensures that all writes with fwrite are completed before other processes are allowed to write to that output stream.

Návratové hodnoty

int

0 on success, or EOF if the request cannot be honored.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-set-read-buffer.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter