PHP funkce stream_set_read_buffer()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.3.0`

Sets file buffering on the given stream

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource není The file pointer.
$buffer int není The number of bytes to buffer. If buffer is 0 then write operations are unbuffered. This ensures that all writes with fwrite are completed before other processes are allowed to write to that output stream.

Návratové hodnoty

int

0 on success, or EOF if the request cannot be honored.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-set-read-buffer

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce