PHP funkce filetype()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file type

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string Path to the file.

Návratové hodnoty

string

the type of the file. Possible values are fifo, char, dir, block, link, file, socket and unknown.

Returns false if an error occurs. filetype will also produce an E_NOTICE message if the stat call fails or if the file type is unknown.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.filetype.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby