PHP funkce filetype()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Gets file type

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string není Path to the file.

Návratové hodnoty

string

the type of the file. Possible values are fifo, char, dir, block, link, file, socket and unknown.

Returns false if an error occurs. filetype will also produce an E_NOTICE message if the stat call fails or if the file type is unknown.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce filetype

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce