PHP funkce hebrev()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Convert logical Hebrew text to visual text

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$hebrew_text string není A Hebrew input string.
$max_chars_per_line int null This optional parameter indicates maximum number of characters per line that will be returned.

Návratové hodnoty

string

the visual string.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce hebrev

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce