PHP funkce log1p()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0

Returns log(1 + number), computed in a way that is accurate even when

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number float není Argument pro zpracování

Návratové hodnoty

float

log(1 + number)

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce log1p

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce