PHP funkce uasort()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Seřadit pole pomocí uživatelsky definované porovnávací funkce a zachovat přiřazení indexů

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array není Vstupní pole.
$cmp_function callback není Příklady uživatelsky definovaných porovnávacích funkcí viz usort a uksort.

Návratové hodnoty

bool

vrátí true v případě úspěchu, jinak false v případě neúspěchu.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce uasort

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce