PHP funkce fread()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Binary-safe file read

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource
$length int Up to length number of bytes read.

Návratové hodnoty

string

|bool the read string or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.fread.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce