PHP funkce stream_supports_lock()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 5.3.0`

Tells whether the stream supports locking.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource není The stream to check.

Návratové hodnoty

bool

vrátí true v případě úspěchu, jinak false v případě neúspěchu.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-supports-lock

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce