PHP funkce imagescale()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0 Scale an image using the given new width and height

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$image resource An image resource, returnd by one of the image creation functions, such as {@link https://www.php.net/manual/en/function.imagecreatetruecolor.php imagecreatetruecolor()}.
$new_width int
$new_height int -1,
$mode int IMG_BILINEAR_FIXED

Návratové hodnoty

resource

|bool Return scaled image resource on success or FALSE on failure.

Další zdroje

  • https://www.php.net/manual/en/function.imagescale.php
  • https://www.php.net/manual/en/function.imagecreatetruecolor.php imagecreatetruecolor()}.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?