PHP funkce stream_set_timeout()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Set timeout period on a stream

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource není The target stream.
$seconds int není The seconds part of the timeout to be set.
$microseconds int null The microseconds part of the timeout to be set.

Návratové hodnoty

bool

vrátí true v případě úspěchu, jinak false v případě neúspěchu.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-set-timeout

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce