PHP funkce var_dump()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Vypíše informace o proměnné přímo na výstup (do stránky).

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$expression mixed Proměnná, kterou chceme vypsat
$_ mixed null

Návratové hodnoty

void

Funkce nevrací nic. Výstup vykresluje přímo do stránky podobně jako echo.

/--code php var_dump('Mám rád PHP'); // string(13) "Mám rád PHP" --

/--code php var_dump([1, 2, 3]);

// Vrátí toto:

array(3) { [0]=> int(1) [1]=> int(2) [2]=> int(3) } --

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.var-dump.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby