PHP funkce var_dump()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Vypíše informace o proměnné přímo na výstup (do stránky).

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$expression mixed Proměnná, kterou chceme vypsat
$_ mixed null

Návratové hodnoty

void

Funkce nevrací nic. Výstup vykresluje přímo do stránky podobně jako echo.

/--code php var_dump('Mám rád PHP'); // string(13) "Mám rád PHP" --

/--code php var_dump([1, 2, 3]);

// Vrátí toto:

array(3) { [0]=> int(1) [1]=> int(2) [2]=> int(3) } --

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.var-dump.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter