PHP funkce var_dump()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Vypíše informace o proměnné přímo na výstup (do stránky).

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$expression mixed Proměnná, kterou chceme vypsat
$_ mixed null

Návratové hodnoty

void

Funkce nevrací nic. Výstup vykresluje přímo do stránky podobně jako echo.

/--code php var_dump('Mám rád PHP'); // string(13) "Mám rád PHP" --

/--code php var_dump([1, 2, 3]);

// Vrátí toto:

array(3) { [0]=> int(1) [1]=> int(2) [2]=> int(3) } --

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.var-dump.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce