PHP funkce strrpos()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Find the position of the last occurrence of a substring in a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The string to search in.
$needle string If needle is not a string, it is converted to an integer and applied as the ordinal value of a character.
$offset int 0 If specified, search will start this number of characters counted from the beginning of the string. If the value is negative, search will instead start from that many characters from the end of the string, searching backwards.

Návratové hodnoty

int

|boolean

Returns the position where the needle exists relative to the beginning of the haystack string (independent of search direction or offset). Also note that string positions start at 0, and not 1.

Returns FALSE if the needle was not found.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.strrpos.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi: jan@barasek.com
Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter