PHP funkce strtoupper()

📅   11. 09. 2019

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Make a string uppercase

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string The input string.

Návratové hodnoty

string

the uppercased string.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.strtoupper…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby