PHP funkce strtoupper()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Make a string uppercase

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string The input string.

Návratové hodnoty

string

the uppercased string.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.strtoupper.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?