PHP funkce stream_socket_sendto()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Sends a message to a socket, whether it is connected or not

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$socket resource The socket to send data to.
$data string The data to be sent.
$flags int null, The value of flags can be any combination of the following: possible values for flags
STREAM_OOB Process OOB (out-of-band) data.
$address string null The address specified when the socket stream was created will be used unless an alternate address is specified in address.

Návratové hodnoty

int

a result code, as an integer.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.stream…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby