PHP funkce stream_socket_sendto()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Sends a message to a socket, whether it is connected or not

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$socket resource The socket to send data to.
$data string The data to be sent.
$flags int null, The value of flags can be any combination of the following: possible values for flags
STREAM_OOB Process OOB (out-of-band) data.
$address string null The address specified when the socket stream was created will be used unless an alternate address is specified in address.

Návratové hodnoty

int

a result code, as an integer.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-socket-sendto.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi: jan@barasek.com
Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter