PHP funkce checkdnsrr()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Check DNS records corresponding to a given Internet host name or IP address

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$host string není host may either be the IP address in dotted-quad notation or the host name.
$type string null type may be any one of: A, MX, NS, SOA, PTR, CNAME, AAAA, A6, SRV, NAPTR, TXT or ANY.

Návratové hodnoty

bool

true if any records are found; returns false if no records were found or if an error occurred.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce checkdnsrr

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce