PHP funkce str_repeat()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Opakuje string.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$input string není String, který se má opakovat
$multiplier int není Kolikrát se má opakovat

Návratové hodnoty

string

Finální opakovaný string.

echo 'A' . str_repeat('a', 5) . 'hoj'; // Aaaaaahoj

Další zdroje

[Oficiální dokumentace funkce str-repeat](Oficiální dokumentace funkce str-repeat)

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce