PHP funkce str_repeat()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Opakuje string.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$input string String, který se má opakovat
$multiplier int Kolikrát se má opakovat

Návratové hodnoty

string

Finální opakovaný string.

/--code php echo 'A' . str_repeat('a', 5) . 'hoj'; // Aaaaaahoj

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.str-repeat…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce