PHP funkce getmxrr()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Get MX records corresponding to a given Internet host name

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$hostname string není The Internet host name.
$mxhosts array není A list of the MX records found is placed into the array mxhosts.
$weight array null If the weight array is given, it will be filled with the weight information gathered.

Návratové hodnoty

bool

true if any records are found; returns false if no records were found or if an error occurred.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce getmxrr

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce