PHP funkce stristr()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Case-insensitive strstr

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string není The string to search in
$needle mixed není If needle is not a string, it is converted to an integer and applied as the ordinal value of a character.
$before_needle bool null If true, stristr returns the part of the haystack before the first occurrence of the needle.

Návratové hodnoty

string

the matched substring. If needle is not found, returns false.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stristr

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce