PHP funkce stristr()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Case-insensitive strstr

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The string to search in
$needle mixed If needle is not a string, it is converted to an integer and applied as the ordinal value of a character.
$before_needle bool null If true, stristr returns the part of the haystack before the first occurrence of the needle.

Návratové hodnoty

string

the matched substring. If needle is not found, returns false.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stristr.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce