PHP funkce addslashes()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Doplní lomítka do řetězce na vhodná místa tak, aby došlo k escapování obsahu.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string není Řetězec, který má být escapován.

Návratové hodnoty

string - escapovaný řetězec.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce addslashes

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce