PHP funkce gethostbynamel()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Get a list of IPv4 addresses corresponding to a given Internet host

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$hostname string není The host name.

Návratové hodnoty

array

an array of IPv4 addresses or false if hostname could not be resolved.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce gethostbynamel

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce