PHP funkce zend_logo_guid()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Pozor:

Tato funkce je zastaralá a od PHP 5 již není dostupná.

Tato funkce vrací ID, které lze použít k zobrazení loga Zend pomocí vestavěného obrázku.

Například takto:

echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF']
   . '?=' . zend_logo_guid() . '" alt="Zend Logo!">';

Alternativně lze použít funkci php_logo_guid().

Parametry

Funkce nemá žádné vstupní parametry.

Návratové hodnoty

string

Vrátí hodnotu PHPE9568F35-D428-11d2-A769-00AA001ACF42.

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce