PHP funkce crypt()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

One-way string encryption (hashing)

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string The string to be encrypted.
$salt string null An optional salt string to base the encryption on. If not provided, one will be randomly generated by PHP each time you call this function. PHP 5.6 or later raise E_NOTICE error if this parameter is omitted

Návratové hodnoty

string

the encrypted string.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.crypt.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?