PHP funkce crypt()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

One-way string encryption (hashing)

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string není The string to be encrypted.
$salt string null An optional salt string to base the encryption on. If not provided, one will be randomly generated by PHP each time you call this function. PHP 5.6 or later raise E_NOTICE error if this parameter is omitted

Návratové hodnoty

string

the encrypted string.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce crypt

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce