PHP funkce html_entity_decode()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Convert all HTML entities to their applicable characters

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string The input string.
$quote_style int null, The optional second quote_style parameter lets you define what will be done with 'single' and "double" quotes. It takes on one of three constants with the default being ENT_COMPAT: Available quote_style constants
Constant Name Description
ENT_COMPAT Will convert double-quotes and leave single-quotes alone.
ENT_QUOTES Will convert both double and single quotes.
ENT_NOQUOTES Will leave both double and single quotes unconverted.
$charset string null The ISO-8859-1 character set is used as default for the optional third charset. This defines the character set used in conversion.

Návratové hodnoty

string

the decoded string.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.html-entity-decode.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi: jan@barasek.com
Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter