PHP funkce html_entity_decode()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Convert all HTML entities to their applicable characters

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string The input string.
$quote_style int null, The optional second quote_style parameter lets you define what will be done with 'single' and "double" quotes. It takes on one of three constants with the default being ENT_COMPAT: Available quote_style constants
Constant Name Description
ENT_COMPAT Will convert double-quotes and leave single-quotes alone.
ENT_QUOTES Will convert both double and single quotes.
ENT_NOQUOTES Will leave both double and single quotes unconverted.
$charset string null The ISO-8859-1 character set is used as default for the optional third charset. This defines the character set used in conversion.

Návratové hodnoty

string

the decoded string.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.html-entity…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby