PHP funkce stream_socket_pair()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Creates a pair of connected, indistinguishable socket streams

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$domain int není The protocol family to be used: STREAM_PF_INET, STREAM_PF_INET6 or STREAM_PF_UNIX
$type int není The type of communication to be used: STREAM_SOCK_DGRAM, STREAM_SOCK_RAW, STREAM_SOCK_RDM, STREAM_SOCK_SEQPACKET or STREAM_SOCK_STREAM
$protocol int není The protocol to be used: STREAM_IPPROTO_ICMP, STREAM_IPPROTO_IP, STREAM_IPPROTO_RAW, STREAM_IPPROTO_TCP or STREAM_IPPROTO_UDP

Návratové hodnoty

array

|bool an array with the two socket resources on success, or false on failure.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-socket-pair

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce