PHP funkce stream_socket_pair()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Creates a pair of connected, indistinguishable socket streams

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$domain int The protocol family to be used: STREAM_PF_INET, STREAM_PF_INET6 or STREAM_PF_UNIX
$type int The type of communication to be used: STREAM_SOCK_DGRAM, STREAM_SOCK_RAW, STREAM_SOCK_RDM, STREAM_SOCK_SEQPACKET or STREAM_SOCK_STREAM
$protocol int The protocol to be used: STREAM_IPPROTO_ICMP, STREAM_IPPROTO_IP, STREAM_IPPROTO_RAW, STREAM_IPPROTO_TCP or STREAM_IPPROTO_UDP

Návratové hodnoty

array

|bool an array with the two socket resources on success, or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-socket-pair.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter