PHP funkce stripos()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Find position of first occurrence of a case-insensitive string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The string to search in
$needle string Note that the needle may be a string of one or more characters.
$offset int null The optional offset parameter allows you to specify which character in haystack to start searching. The position returned is still relative to the beginning of haystack.

Návratové hodnoty

int

If needle is not found, stripos will return boolean false.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stripos.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?