PHP Manual

PHP funkce stripos()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnost ve verzích: `PHP 5.0`

Vyhledání pozice prvního výskytu řetězce bez rozlišení velikosti znaků.

TIP:

Funkce stripos byla v minulosti používána pro ověření, zda řetězec obsahuje podřetězec. Od PHP 8.0 na toto existuje nativní funkce str_contains().

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string není Řetězec, ve kterém se má hledat
$needle string není Všimněte si, že jehla může být řetězec jednoho nebo více znaků.
$offset int null Nepovinný parametr offset umožňuje určit, který znak v kupce sena se má začít hledat. Vrácená pozice je stále relativní vůči začátku zásobníku.

Návratové hodnoty

int - vrátí pozici, kde začíná nalezený podřetězec.

Pokud se podřetězec v prohledávaném řetězci nenachází, vrátí hodnotu false.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stripos

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

1.
Status:
All systems normal.
2024