PHP funkce stripos()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Find position of first occurrence of a case-insensitive string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The string to search in
$needle string Note that the needle may be a string of one or more characters.
$offset int null The optional offset parameter allows you to specify which character in haystack to start searching. The position returned is still relative to the beginning of haystack.

Návratové hodnoty

int

If needle is not found, stripos will return boolean false.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.stripos.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby