PHP funkce pathinfo()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.3

Returns information about a file path

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$path string The path being checked.
$options int null You can specify which elements are returned with optional parameter options. It composes from PATHINFO_DIRNAME, PATHINFO_BASENAME, PATHINFO_EXTENSION and PATHINFO_FILENAME. It defaults to return all elements.

Návratové hodnoty

mixed

The following associative array elements are returned: dirname, basename, extension (if any), and filename.

If options is used, this function will return a string if not all elements are requested.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.pathinfo.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby