PHP funkce pathinfo()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.3

Returns information about a file path

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$path string The path being checked.
$options int null You can specify which elements are returned with optional parameter options. It composes from PATHINFO_DIRNAME, PATHINFO_BASENAME, PATHINFO_EXTENSION and PATHINFO_FILENAME. It defaults to return all elements.

Návratové hodnoty

mixed

The following associative array elements are returned: dirname, basename, extension (if any), and filename.

If options is used, this function will return a string if not all elements are requested.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.pathinfo.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter