PHP funkce fputcsv()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Format line as CSV and write to file pointer

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource není
$fields array není An array of values.
$delimiter string ",", The optional delimiter parameter sets the field delimiter (one character only).
$enclosure string '"', The optional enclosure parameter sets the field enclosure (one character only).
$escape_char string "\"

Návratové hodnoty

int

|bool the length of the written string or false on failure.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce fputcsv

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce