PHP funkce fputcsv()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Format line as CSV and write to file pointer

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource
$fields array An array of values.
$delimiter string ",", The optional delimiter parameter sets the field delimiter (one character only).
$enclosure string '"', The optional enclosure parameter sets the field enclosure (one character only).
$escape_char string "\"

Návratové hodnoty

int

|bool the length of the written string or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.fputcsv.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter