PHP funkce decoct()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Decimal to octal

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number int Decimal value to convert

Návratové hodnoty

string

Octal string representation of number

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.decoct.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?