PHP funkce disk_total_space()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0

Returns the total size of a directory

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$directory string A directory of the filesystem or disk partition.

Návratové hodnoty

float

|bool the total number of bytes as a float or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.disk-total-space.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi: jan@barasek.com
Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter