PHP funkce disk_total_space()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0

Returns the total size of a directory

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$directory string není A directory of the filesystem or disk partition.

Návratové hodnoty

float

|bool the total number of bytes as a float or false on failure.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce disk-total-space

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce