PHP funkce imageflip()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0

Flips an image using a given mode

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$image resource An image resource, returned by one of the image creation functions, such as {@link https://www.php.net/manual/en/function… imagecreatetruecolor()}.
$mode int Flip mode, this can be one of the IMG_FLIP_* constants:

Návratové hodnoty

bool

Returns TRUE on success or FALSE on failure.

Další zdroje

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce