PHP funkce register_shutdown_function()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Register a function for execution on shutdown

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$function callback není The shutdown function to register.
$parameter mixed null, It is possible to pass parameters to the shutdown function by passing additional parameters.
$_ mixed null

Návratové hodnoty

void

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce register-shutdown-function

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce