PHP funkce register_shutdown_function()

📅   11. 09. 2019

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Register a function for execution on shutdown

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$function callback The shutdown function to register.
$parameter mixed null, It is possible to pass parameters to the shutdown function by passing additional parameters.
$_ mixed null

Návratové hodnoty

void

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.register…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce