PHP funkce register_shutdown_function()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Register a function for execution on shutdown

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$function callback The shutdown function to register.
$parameter mixed null, It is possible to pass parameters to the shutdown function by passing additional parameters.
$_ mixed null

Návratové hodnoty

void

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.register-shutdown-function.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?