PHP funkce iptcparse()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Parse a binary IPTC block into single tags.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$iptcblock string A binary IPTC block.

Návratové hodnoty

array

an array using the tagmarker as an index and the value as the value. It returns false on error or if no IPTC data was found.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.iptcparse…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby