PHP funkce iptcparse()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Parse a binary IPTC block into single tags.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$iptcblock string není A binary IPTC block.

Návratové hodnoty

array

an array using the tagmarker as an index and the value as the value. It returns false on error or if no IPTC data was found.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce iptcparse

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce