PHP funkce basename()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Returns filename component of path

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$path string A path.
$suffix string null If the filename ends in suffix this will also be cut off.

Návratové hodnoty

string

the base name of the given path.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.basename.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce