PHP funkce basename()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Returns filename component of path

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$path string není A path.
$suffix string null If the filename ends in suffix this will also be cut off.

Návratové hodnoty

string

the base name of the given path.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce basename

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce