PHP funkce cos()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Cosine

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float An angle in radians

Návratové hodnoty

float

The cosine of arg

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.cos.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?