PHP funkce stream_register_wrapper()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

&Alias; stream_wrapper_register

Register a URL wrapper implemented as a PHP class

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$protocol string The wrapper name to be registered.
$classname string The classname which implements the protocol.
$flags int Should be set to STREAM_IS_URL if protocol is a URL protocol. Default is 0, local stream.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

stream_wrapper_register will return false if the protocol already has a handler.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-register-wrapper.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter