PHP funkce image_type_to_extension()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Get file extension for image type

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$imagetype int One of the IMAGETYPE_XXX constant.
$include_dot bool null Whether to prepend a dot to the extension or not. Default to true.

Návratové hodnoty

string

A string with the extension corresponding to the given image type.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.image-type…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce