PHP funkce image_type_to_extension()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Get file extension for image type

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$imagetype int One of the IMAGETYPE_XXX constant.
$include_dot bool null Whether to prepend a dot to the extension or not. Default to true.

Návratové hodnoty

string

A string with the extension corresponding to the given image type.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.image-type…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby