PHP funkce image_type_to_extension()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Get file extension for image type

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$imagetype int One of the IMAGETYPE_XXX constant.
$include_dot bool null Whether to prepend a dot to the extension or not. Default to true.

Návratové hodnoty

string

A string with the extension corresponding to the given image type.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.image-type-to-extension.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?