PHP funkce stream_socket_server()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Create an Internet or Unix domain server socket

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$local_socket string The type of socket created is determined by the transport specified using standard URL formatting: transport://target.
$errno int null, If the optional errno and errstr arguments are present they will be set to indicate the actual system level error that occurred in the system-level socket(), bind(), and listen() calls. If the value returned in errno is 0 and the function returned false, it is an indication that the error occurred before the bind() call. This is most likely due to a problem initializing the socket. Note that the errno and errstr arguments will always be passed by reference.
$errstr string null, See errno description.
$flags int null, A bitmask field which may be set to any combination of socket creation flags.
$context resource null

Návratové hodnoty

resource

the created stream, or false on error.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.stream…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby