PHP funkce constant()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.4

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$name string The constant name.

Návratové hodnoty

  • int

    The filter() method must return one of three values upon completion.

/ public function filter($in, $out, &$consumed, $closing) { }

/**
  • bool / public function onCreate() { }

    /**

  • string

  • mixed the value of the constant, or &null; if the constant is not defined.

Další zdroje

}

/** Instances of Directory are created by calling the dir() function, not by the new operator. / class Directory {

/**

}

/** Returns the value of a constant

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby
Return Value Meaning
PSFS_PASS_ON Filter processed successfully with data available in the out bucket brigade.
PSFS_FEED_ME Filter processed successfully, however no data was available to return. More data is required from the stream or prior filter.
PSFS_ERR_FATAL (default) The filter experienced an unrecoverable error and cannot continue.